Loading...

Chiến dịch quảng cáo

Xây dựng chiến dịch quảng cáo phù hợp với sản phẩm/ doanh nghiệp giúp tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

  • Truyền thông thương hiệu: Tuỳ vào các giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp để tư vấn chiến dịch phù hợp (Dài hạn, trung hạn, ngắn hạn)
  • Đưa ra tư vấn/ giải pháp về nghiên cứu thị trường, khảo sát, phân tích số liệu
  • Lựa chọn các kênh truyền thông online và offline phù hợp cho từng loại/ giai đoạn của chiến dịch.
  • Xử lý khủng hoảng truyền thông khéo léo, quan hệ báo chí rộng và lợi thế về các công cụ công nghệ số hiện đại mang lại hiệu quả cho khách hàng