Loading...

Nghiên cứu - Khảo sát thị trường

  • Là đối tác chiến lược của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, mỗi năm đều thực hiện một cuộc điều tra có quy mô lớn nhất do tư nhân tiến hành theo phương pháp điều tra xã hội học trực tiếp, với 18.000 phiếu mỗi kỳ khảo sát trên phạm vi toàn quốc.
  • Thực hiện thường niên nhằm xác lập danh sách sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng với Phương thức xác lập được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học công nghệ được Điều tra trực tiếp người tiêu dùng.
  • Thông tin được đảm bảo chính xác, minh bạch.